Loonbeslag

H

oornstra Budgetadvies

 Financiële coaching, trainingen en workshops

Werknemer met loonbeslag


Als een deurwaarder beslag legt op het inkomen van een werknemer, omdat hij zijn financiële verplichtingen niet nakomt, heet dat loonbeslag. Hoe kunt u uw werknemer hierbij helpen?


Stap 1

Neem eerst contact op met de betreffende werknemer. Ga na of hij al op de hoogte is en of het beslag en hoogte van het bedrag klopt. Bespreek of de werknemer de schuld zelf kan betalen om verdere actie te voorkomen.


Stap 2

Vul samen met de werknemer het informatieverzoek in en check de beslagvrije voet op uwbeslagvrijevoet.nl. Indien nodig kan hij de deurwaarder vragen de beslagvrije voet (met terugwerkendekracht) aan te laten passen.


Stap 3

Nadat de deurwaarder de alle informatie heeft ontvangen zal hij de beslagvrije voet berekenen. Nadat je bericht hebt ontvangen moet je bij de eerstvolgende salarisbetaling het beslag afdragen aan de deurwaarder. Als sprake is van meerdere deurwaarders verwijs hem dan naar de eerste beslaglegger.


Kom je er zelf niet uit? Neem contact met mij op!

© Hoornstra Budgetadvies 2020        Renske Hoornstra         Telefoon 072-8200266            Email info@hoornstrabudgetadvies.nl            KvK 54869633