Skip to main content

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bestemd ter algemene informatie. Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Hoornstra Budgetadvies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of van links naar websites van derden.

 Privacy

Hoornstra Budgetadvies gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en informatie volgens de privacywetgeving. Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de doeleinden waarmee u de informatie heeft verstrekt.

 Copyright

Hoornstra Budgetadvies behoudt zich het auteursrecht voor betreffende de via de internetsite van Hoornstra Budgetadvies verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Hoornstra Budgetadvies mag zonder schriftelijke toestemming van Hoornstra Budgetadvies openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.